Afschaffing overdrachtsbelasting voor starters: de definitieve regels

Nu het nieuwe jaar is begonnen, gelden er nieuwe regels wat betreft de overdrachtsbelasting. Starters tot 35 jaar betalen geen overdrachtsbelasting meer, maar daar zitten wel bepaalde voorwaarden aan. We vertellen je graag hoe het precies zit.

Tot vorig jaar betaalde iedereen die een huis kocht twee procent overdrachtsbelasting. Op een huis van € 300.000 is dat bijvoorbeeld € 6.000.

Sinds 1 januari 2021 gelden er nieuwe regels:

  • 0% voor kopers tussen de 18 en 35 jaar die zelf in het huis gaan wonen;
  • 2% voor kopers boven de 35 jaar die zelf in het huis gaan wonen;
  • 8% voor kopers die niet zelf in het huis gaan wonen (bijvoorbeeld beleggers).

Bovengrens van 4 ton

Afgelopen november werd bekend dat de vrijstelling van de overdrachtsbelasting niet zou gelden voor woningen boven het bedrag van € 400.000. De redenering van minister van Ollongren is dat de afschaffing van de belasting bedoeld is om jonge huizenkopers een duwtje in de rug te geven, niet om het hogere koopsegment te stimuleren.

Deze regel zal per 1 april 2021 ingaan. Hierdoor ontstaat de eerste drie maanden van dit jaar de volgende situatie:

  • Iedereen tussen de 18 en 35 jaar die tussen 1 januari en 31 maart 2021 passeert bij de notaris, betaalt 0% overdrachtsbelasting, ongeacht de prijs van de woning.
  • Iedereen tussen de 18 en 35 jaar die vanaf 1 april 2021 passeert bij de notaris met een woning van onder de € 400.000, betaalt 0% overdrachtsbelasting.
  • Iedereen tussen de 18 en 35 jaar die vanaf 1 april 2021 passeert bij de notaris met een woning van boven de € 400.000, betaalt 2% overdrachtsbelasting.

Vrijstelling overdrachtsbelasting niet alleen voor starters

Hoewel er gesproken wordt over een vrijstelling voor starters, geldt de vrijstelling eigenlijk voor iedereen tussen de 18 en 35 jaar. Dit kunnen ook mensen zijn die al eerder een woning hebben gekocht. Voorwaarde is wel dat je slechts één keer gebruik kunt maken van de vrijstelling. Dus stel dat je in 2021 een huis koopt en daar geen overdrachtsbelasting over hoeft te betalen, dan moet je bij een eventuele volgende koopwoning wél twee procent overdrachtsbelasting betalen.

Daarnaast geldt de vrijstelling niet voor mensen boven de 35 jaar, ook niet als zij hun eerste woning kopen en dus technisch gezien wel starters zijn. De redenering vanuit de overheid hierover is dat mensen onder de 35 gemiddeld gezien minder eigen middelen hebben om de bijkomende kosten te betalen.

Wat als slechts één van de twee partners onder de 35 is? Wil je een huis kopen met je partner en is slechts één van jullie jonger dan 35 jaar? Dan betaal je overdrachtsbelasting over de helft van de koopsom. Bij een woning van € 300.000 betaal je dan 2% belasting over € 150.000, oftewel € 3.000.

Heb je nog vragen over de nieuwe regeling? Kijk op de website van Rijksoverheid voor meer informatie