Vanaf juli volgend jaar krijgen alle Nederlandse woningen een label waarmee de staat van de fundering wordt aangegeven. Dit label zal worden opgenomen in het taxatierapport van de woning,

Dat heeft het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) bekendgemaakt. Het label is geen verplichting vanuit de overheid, maar een initiatief vanuit de makelaars en taxateurs met als doel meer transparantie over funderingsproblemen.

250.000 woningen met urgente funderingsproblemen

Volgens het KCAF kampen één miljoen woningen in Nederland met funderingsproblemen, waarvan 250.000 urgent. Een funderingsprobleem heeft te maken met schade aan de basis van de woning, zoals paalrot. Het aanpakken van funderingsproblemen kan erg kostbaar zijn, waardoor het voor huizenkopers prettig is om vooraf duidelijkheid te hebben over de staat van de fundering.


Vijf categorieën

Het label zal bestaan uit vijf verschillende categorieën, van ‘Geen verhoogd risico’ (A) tot ‘Sterk verhoogd risico’ (E). Er wordt onder andere gekeken naar satellietbeelden, de grondwaterstand, de bodem en het type fundering (hout of beton)

De komst van het funderingslabel is dus goed nieuws voor huizenkopers. Voor verkopers kan het echter ook minder positief uitpakken. Een slechte fundering kan de verkoopprijs van de woning flink drukken.

UPDATE 10-11-2020: het KCAF heeft het initiatief van het funderingslabel stilgelegd vanwege een grote hoeveelheid klachten. De komende maanden wordt het model verbeterd om de betrouwbaarheid te verhogen. Halverwege 2021 zal het in een andere vorm alsnog onderdeel worden van taxatierapporten.