Mensen met een studieschuld kunnen volgend jaar meer lenen dan dit jaar, omdat de studieschuld minder zwaar gaat meewegen bij het aanvragen van een hypotheek. Dat schrijft het Nibud in het adviesrapport Financieringslastnormen 2021.

Het Nibud brengt het advies uit naar aanleiding van een verzoek vanuit de VVD en D66 vorig jaar. Zes jaar geleden is vastgesteld hoe zwaar de studieschuld mee moet wegen bij een hypotheekvraag en die factor is sindsdien niet meer gewijzigd. Het Nibud stelt voor een wijziging door te voeren, omdat een studieschuld door de huidige lage rente relatief zwaar weegt op de hypotheek. 


Huidige berekening

Op dit moment wordt er bij het berekenen van je maximale hypotheek uitgegaan van een maandelijkse last van 0,45% van het startbedrag van je studieschuld, bij leningen binnen het nieuwe leenstelsel. Bij leningen binnen het oude leenstelsel (vóór juli 2015) gaat het om een weging van 0,75% van het startbedrag. 


Het kan duizenden euro’s schelen

Het minder zwaar laten meewegen van de studieschuld kan duizenden euro’s schelen op de maximale hypotheek van ex-studenten met een studieschuld. Bij een studieschuld van € 25.000 scheelt het ongeveer € 7.000 à € 8000, volgens het Nibud.